เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

Admin bar avatar
99 ฿
banner course
คอร์ส เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 5 สาระ 3 ช่วงชั้น

เหมาะสำหรับคุณครู ที่ต้องการหาแนวทางการสอนแบบใหม่ๆ หรือแนวทางที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และเป็นผลงานที่สามารถใช้ในการประเมิน ว.PA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในคอร์สนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวอย่างสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการสอนแต่ละวิชา วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการและเครื่องมือใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงแผนการสอนและคลิปกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง  

มุ่งเน้นให้ ครูเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือ ปฏิบัติ เพื่อที่คุณครูสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ได้จริง ส่งเสริมสมรรถนะครู สู่การพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน ยกระดับสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบัน EdCA ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร:

  • บทเรียน 3
  • แบบทดสอบ 0
  • Duration 50 hours
  • ระดับผู้เรียน All levels
  • Language English
  • นักเรียน 0
  • ประกาศนียบัตร ไม่
  • การประเมิน ใช่

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *