ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Admin bar avatar
299 ฿
Colorful Cute Kids Playground & Kindergarten Logo

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ชาติ

                    เหมาะสำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลาย
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
และส่งเสริมจินตนาการ

รายละเอียดหลักสูตร:

  • บทเรียน 7
  • แบบทดสอบ 0
  • Duration 2 ชั่วโมง 17 นาที
  • ระดับผู้เรียน ครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • Language ไทย
  • นักเรียน 0
  • ประกาศนียบัตร ไม่
  • การประเมิน ใช่

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *