คอร์ส CS Python เรียนง่าย สอนได้ ด้วยภาษา Python

299 ฿

 

คอร์ส CS Python เรียนง่าย สอนได้ ด้วยภาษา Python

คอร์สการเรียนภาษาไพทอนที่ออกแบบสำหรับคุณครูโดยเฉพาะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น เน้นการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและวิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based learning) พร้อมตัวอย่างการสอนนักเรียนทำโครงงานที่น่าสนใจ โดยใช้ภาษาไพทอน เช่น การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการดูซีรีย์ผ่านแอพลิเคชั่น Netflix ซึ่งคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

รายละเอียดหลักสูตร:

  • บทเรียน 10
  • แบบทดสอบ 0
  • Duration 200 นาที
  • ระดับผู้เรียน ครูมัธยมศึกษา
  • Language Thai
  • นักเรียน 0
  • ประกาศนียบัตร ใช่
  • การประเมิน ใช่

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น