เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย micro:bit

เป็นหลักสูตรที่จะพาผู้เรียนทุกคน รู้จักกับคำสั่งเบื้องต้นและการทำงานของเซ็นเซอร์ การอ่านข้อมุลและแสดงข้อมูล และจัดทำโครงงานอย่างง่ายเช่น โครงงานลูกเต๋า โครงงานอุปกรณ์นับ โครงงานไฟวิ่ง

หลักสูตร micro:bit ทั้งหมด 10 บทเรียน

  1. แนะนำ micro:bit และการโปรแกรม
  2. ตัวแปรและการวนซ้ำ
  3. โครงงานไฟวิ่ง
  4. การนำเข้าข้อมูล
  5. การสุ่มตัวเลข
  6. เซ็นเซอร์และการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์
  7. โครงงานลูกเต๋า
  8. เสียงดนตรี
  9. โครงงานอุปกรณ์นับ
  10. การสื่อสารข้อมูล

หลักสูตรสร้าง smart city ด้วย microbit

เป็นหลักสูตรที่จะพาผู้เรียนทุกคน สร้างอุปกรณ์อัจฉริยะได้ แม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน โดยบทเรียนจะค่อยปูพื้นฐานจากโปรแกรมพื้นฐาน ไปจนถึง โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้สัมผัส และ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ smart city เช่น ลำโพง หลอดไฟ มอเตอร์ วงจรสั่นเตือน ไมโครโฟน ปุ่มกด เซนเซอร์วัดระยะทาง และตัวปรับค่าได้

โดยหวังว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสนุกได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดสำหรับโลกอนาคตต่อไป

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.อุปกรณ์ BitGadGet
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อวงจร
4.ความรู้เบื้องต้นสำหรับหลักการทำงานของเซนเซอร์
5.ประสบการณ์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะด้วยตนเอง
6.ตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์ smart city 10 ชิ้นงาน ที่สามารถนำไปทำต่อได้เอง

ขั้นตอนการการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการการซื้อคอร์สออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์